Afdeling

De landelijke partij GroenLinks is verdeeld in afdelingen. Een van die afdelingen is voor de leden die wonen in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. GroenLinks werkt in deze drie gemeentes samen onder de noemer "BAR".

Bestuur

Het bestuur van de afdeling organiseert activiteiten voor de leden, de verkiezingscampagnes en onderhoudt het contact met het landelijk bureau van GroenLinks.

Het bestuur van de afdeling  bestaat uit:

  • Henk van Houcke (Ridderkerk), voorzitter 
  • Peter Körnmann (Albrandswaard), secretaris
  • Marjan Kooijman (Barendrecht), penningmeester
  • Ineke de Deugd (Ridderkerk), algemeen bestuurslid
  • James Scharink (Albrandswaard), algemeen bestuurslid
  • Carsten Visser (Albrandswaard), algemeen bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar onder: bar@groenlinks.nl 

Fracties
GroenLinks is vertegenwoordigd in twee van de gemeenteraden van de BAR gemeenten, te weten Barendrecht en Ridderkerk.

Fractie Barendrecht

  • Arie Kooijman

Voor contactadressen, zie personen

Fractie Ridderkerk (D66-GroenLinks)

  • Bjorn Ros (GroenLinks)
  • Farahnaz Fraser ( D66)