Don Quichot

Natuurlijk kunnen er niet zomaar overal en nergens windturbines worden geplaatst. De locatie moet doordacht zijn en inwoners van Albrandswaard moeten vanzelfsprekend zo min mogelijk overlast ervaren. Maar mocht de gemeente niet meewerkten, zal de provincie zelfstandig locaties bepalen. En tegen die tijd zullen alle af- en aanvliegende veldleeuweriken en bijen op de Essendijk ongetwijfeld door alle CO2-vervuilende kolencentrales zijn verdreven.

De bewoners van Albrandswaard worden vertegenwoordigd door een wethouder die als een Don Quichot tegen windmolens onze gemeente strijdt. Vorige week nam wethouder Milieu & Duurzaamheid Marco Goedknegt ons in zijn column in De Schakel mee op een idyllische wandeling in 2022. “We lopen over de Essendijk”, aldus de VVD’er, en “veldleeuweriken en bijen vliegen af en aan”. Maar als wij, de argeloze wandelaars, “naar de noordelijke horizon kijken, zien we nog vóór de skyline van Rotterdam een windmolen op Charlois”. En kijken we naar links, dan staat er ook bij het Distripark en achter het Valckesteynse bos zo’n dekselse molen te draaien! Je reinste horizonvervuiling, probeert de wethouder ons duidelijk maken.

Nu is het sowieso al een uitdaging om op plezierige wijze over de Essendijk te wandelen, tussen alle langsscheurende automobilisten die de bochtige weg als sluiproute en kartbaan gebruiken. Maar als je dan, als het veilig genoeg is, een blik noordwaarts werpt, wordt je blik direct naar de afzichtelijke 207 meter hoge KPN-zendmast op de Waalhaven getrokken.
En wanneer je naar links draait, springen de grote containerkranen in de Eemhaven direct in het oog. En ook zonder verrekijker zijn de vele schoorstenen en chemische installaties op het Shell-terrein nabij Pernis nadrukkelijk waar te nemen. En het bos Valckesteyn? Dat is door de noodzakelijke bomenkap voor de verbreding van de A15 gedecimeerd en valt volledig weg in de wereld van asfalt, beton en staal die het uitzicht van onze gemeente domineert. En dan beweert een wethouder van Milieu & Duurzaamheid met droge ogen dat een windmolen de horizon vervuilt?

Nu is het een voldongen feit dat wij in een industriële omgeving wonen. Albrandswaarders weten maar al te goed dat dit zorgt voor een dynamische en economisch krachtige omgeving. Maar wanneer de provincie Zuid-Holland – in het kader van duurzaamheid en de uiterst noodzakelijke terugdringing van broeikasgassen – windmolens wil plaatsen, trapt de wethouder op de rem.
Naast de vermeende aantasting van het uitzicht, werkt hij ook liever met zonnepanelen. Nu zijn zonnecollectoren uiterst noodzakelijk voor de energietransitie, maar voor een PV-installatie met een vergelijkbaar vermogen van één windturbine is het grondoppervlak van acht voetbalvelden nodig (net zoveel velden als PSV Poortugaal en VV Oude Maas samen). En zelfs in zo’n situatie van gelijk vermogen wekt een windmolen nog 2 tot 3 keer meer energie op, volgens onderzoek van de Rijksoverheid.