Een andere kijk op het afvalbeleid van Albrandswaard

Afgelopen weken is er veel te doen geweest over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Albrandswaard. In De Schakel stonden dan ook verschillende brieven, waarvan de schrijvers het nieuwe afvalbeleid verwierpen. Veel mensen zien het niet zitten om hun restafval weg te moeten brengen en willen dat de grijze kliko voor hun deur geleegd blijft worden. Ik kan dit standpunt begrijpen, maar ik ben het er niet mee eens.

            De hoeveelheid huishoudelijk restafval in Albrandswaard is flink: meer dan 200 kilo per inwoner per jaar. De hoeveelheid restafval in de grijze bak neemt sinds 2015 opnieuw toe, met gemiddeld 2,5 kilo per inwoner per jaar. Landelijk is er juist sprake van een dalende trend. Voor ons Albrandswaardsers betekent dat een stijgende afvalstoffenheffing. Het verbranden van het afval is immers niet gratis.

Lees verder.

 

Daarbij komt dat in Albrandswaard slechts 56% van het restafval wordt gescheiden. Het ‘afval’ in de grijze kliko zit dus nog vol met bruikbare grondstoffen. Onderzoek van het huisvuil in Albrandswaard heeft aangetoond dat zelfs 60% (!) van het afval uit de grijze kliko herbruikt had kunnen worden. Waarom gooien we het dan weg met zijn allen? Het mogelijke antwoord ligt voor de hand: het gemak waarmee het kan. De bak wordt toch voor de deur geleegd.

Om die reden ben ik voorstander van het nieuwe afvalbeleid. Daarin wordt het systeem namelijk omgedraaid en hoef je niet meer naar een ondergrondse container te lopen om je gescheiden afval aan te bieden, maar om je restafval weg te brengen.

Deze wijziging werkt gedragsverandering in de hand en stimuleert afvalreductie. Om de hoeveelheid wandelingen naar de ondergrondse container zo klein mogelijk te houden, zorgen we eerst dat we de herbruikbare materialen uit ons afval halen. Die worden wel aan huis opgehaald. Het laatste restje restafval brengen we dan zelf weg. Voor een gemiddeld vierpersoonshuishouden zal dit, mits goed gescheiden, nog niet één volle 60-liter vuilniszak per week zijn. Dat lijkt mij een haalbare kaart. En zo houden we de kosten voor de afvalstoffenheffing binnen de perken.

Voor deze verandering hebben we de verpakkingsindustrie helemaal niet voor nodig. Maar mocht die tóch wakker worden, wat ik net als B. Wolters (De Schakel, 4 april 2019) hoop, dan kunnen we nóg meer reduceren. Maar tot die tijd kunnen we het als Albrandswaarders ook zelf.

 

James Scharink

Fractievoorzitter GroenLinks Albrandswaard

j.scharink@albrandswaard.nl

Dit was een ingezonden stuk, geplaatst in De Schakel in april 2019.