Sluiten zwembad

Geachte mevrouw Rombout, 

Recentelijk lazen wij – tot onze grote schrik – dat de sluiting van het zwembad Albrandswaard nu wel erg dichtbij dreigt te komen. Vanaf 2018 kan het niet langer openblijven zonder geldelijke steun van de gemeente.  Een zaak die u aan het hart gaat, zoals u in de Schakel van 22 november 2016 aangaf.

Het zwembad gaat ons, en met ons vele andere inwoners van Albrandswaard, ook aan het hart. Opnieuw een gemeenschapsplek die op de fles dreigt te gaan. Zoals eerder het buitenzwembad al ter ziele ging. En de Boekenstal in Poortugaal. Nu is dan de beurt aan het binnenzwembad. Een plek waar veel inwoners van Albrandswaard hun (klein)kinderen hebben zien leren zwemmen, ouders graag met hun jonge kinderen naartoe gaan en de gehandicapte kinderen van het Make a Wish huis in Poortugaal en eveneens de ouderen uit onze gemeente zo graag gebruik van maken. De gemeente wil er namelijk geen geld op toeleggen, zo blijkt uit het bericht uit de Schakel. Dat er dan geen zwemles meer kan worden gegeven binnen onze dorpen, gelegen aan een druk bevaren rivier, moeten we dan maar voor lief nemen.

Albrandswaard heeft veel bezuinigingen achter de rug en die zijn helaas onontkoombaar wanneer de inkomsten van een gemeente niet langer toereikend zijn. Het zwembad lijkt het volgende slachtoffer te worden. Opvallend is dat sinds het aantreden van dit college besloten is de inkomsten juist verder te verminderen. De hondenbelasting wordt afgeschaft, de rioolheffing verlaagd. Natuurlijk is niemand een fan van belasting betalen, maar wij zijn ervan overtuigd dat mensen dit graag willen doen om een dorp leefbaar te houden. Het zwembad speelt in die leefbaarheid een grote rol. U geeft aan dat u een sluiting als een persoonlijk falen zou zien: zorgt u er dan ook voor dat dit niet gebeurt.  Misschien moet u, samen met uw collega wethouders, ophouden met het weggeven van cadeautjes in de vorm van belastingverlaging, terwijl er in de gemeente een kaalslag plaatsvindt.

Wij willen daar natuurlijk graag over met u meedenken, maar wij vinden op voorhand dat sluiting van ons zwembad niet acceptabel is.